Alüminyum ve Demir Çelik Sektörü

DEMİR-ÇELİK endüstrisinde ihtiyaca yönelik spesifik prosesler bulunmaktadır. Ağır sanayi olarakta adlandırılan bu tesislerde proje ve ekipman seçimi kadar önemli olan yazılım, elektrik ve otomasyon uygulamasıdır. Tüm proseslerin birbirleri ile olan bağlantıları ve iş akışının verimli olması doğru uygulanan elektrik ve otomasyon projelerinden geçer. Hareket, süreç, zaman denetimi ile proseslerin kontrolü yapılarak, kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi (SCADA) sayesinde, ekipmanların kontrolünden, üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve izlemesi sağlanmaktadır.

Sıcak haddeleme sürecinin otomasyonunda; enerjinin işletmeye giriş noktasından başlayıp, ADP (Alçak gerilim dağıtım), Kompanzasyon, MCC (ACDC Motor kontrol ve sürücü panoları), PLC, sahaya dağıtılmış giriş-çıkış birimleri ve operatör arayüzlerinin yer aldığı kumanda masaları ve iletişim ağı ile SCADA merkezlerinin tasarım, üretim ve yazılımları DEMİR ÇELİK sektöründe yaptığımız uygulamalardır.

Alüminyum eldesi, iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, Bayer metodu ile boksit cevherinden alümina elde edilir. İkinci aşamada ise, elektroliz ile alümina’dan alüminyum elde edilir. Alümina tesisleri, genellikle boksit cevherlerinin yanına kurulur. Madenden çıkarılan boksit cevheri, sudkostik eriyiği ile muamele edilerek alüminyum hidroksit eldesi gerçeklesir. Bu islem sonucunda olusan erimeyen kalıntılar (kırmızı çamur) ayrılır ve alüminyum hidroksitin kalsinasyonu ile “alümina” (alüminyum oksit) elde edilir.

Yalnızca PLC ve görüntü sistemleri değil tam olarak entegre halinde bir proses kontrol sistemi uygulayarak, elektriksel hatadan veya yanlış bilgiden kaynaklanan ,beklenilmeyen ve istenilmeyen üretim karmaşıklıklarını ortadan kaldıran otomasyon sistemlerini alüminyum sektöründe kurmaktayız.
info@cssmuhendislik.com
Tel: (+90) 212 - 509 29 74   Fax: (+90) 212 - 509 29 76
Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:15/78    Esenyurt/İSTANBUL
ANASAYFA       KURUMSAL      HİZMETLER        SEKTÖREL ÇÖZÜMLER       ÜRÜNLER        PROJELER        İLETİŞİM